სიახლეები

ქალთა საინფორმაციო ცენტრი აცხადებს ბლოგების/ვლოგების/ ფოტო ამბების და პოსტერების კონკურსს

ქალთა საინფორმაციო ცენტრი აცხადებს ბლოგების/ვლოგების/ფოტო ამბებისკონკურსს “ქალებს შეუძლიათ, ქალები...

სრულად წაკითხვა

საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განვითარება რძისა და ხორცის საბაზრო სისტემების გაუმჯობესებისა და განვითარების მიზნით

ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში (SQIL) ამერიკის შეერთებული შტატების...

სრულად წაკითხვა

კენკროვანი კულტურების შესანახი მაცივრების თანადაფინანსების პროგრამა

თუ წარმოადაგენთ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს და სააგენტოს მიერ განხორციელებული პროექტების/პროგრამების...

სრულად წაკითხვა