Archive for Author: dgogolashvili

363 Posts 0 Comments

საგრანტო კონკურსი

USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამა აცხადებსღიასაგრანტოკონკურსს“ინოვაციებისდაგამოწვევებისგრანტებზე“(ICG). კონკურსის მიზანია, სამოქალაქო...

სრულად წაკითხვა