Amerika Birləşmiş Ştatlarının İnkişaf Agentliyi USAİD-in maliyyə dəstəyi ilə Şərq-Qərb İdarəetmə İnstitutu EWMI qanun aliliyi ilə bağlı beşillik proqram həyata keçirir (2022-2026).

Proqramın məqsədi qeyd olunan institutlara vətəndaş və institutların nəzarətinin gücləndirilməsi yolu ilə Gürcüstanda qanun aliliyinin gücləndirilməsi, ədalət institularının müstəqilliyi və effektivliyinə dəstək olmaq, ictimaiyyətin bütün təbəqələri üçün qanunun daha yaxşı əlçatanlığını təmin etməkdir.

Açıq qapı qrant proqramı mülki ictimai təşkilatların və qeydiyyatdan keçirilməmiş vətəndaş qruplarının layihələrini dəstəkləyir. Layihələr hüquq problemlərinin innovativ həlli yollarını əhatə etməlidir. Proqram yerli təşəbbüsləri və yanaşmaları alqışlayır. Həmin təşəbbüslər “İctimaiyyətə istiqamətlənmiş ədalət” prinsiplərinə söykənməlidir.

Proqram şərtləri ilə bağlı mətnin tam versiyasına, müraciət və büdcə formaları ilə birlikdə qeyd olunmuş linkdən baxa bilərsiniz

https://www.jobs.ge/ge/?view=jobs&id=363947.
 Müraciətlərin 2022-ci il 30 sentyabra qədər təqdim etmək mümkündür.

tövsiyə